FEN VE TEKNOLOJİ CEVAP ANAHTARI 8.SINIF

BEKLEDİĞİNİZ AN GELDİ İŞTE SİZE FEN VE TEKNOLOJİ CEVAP ANAHTARI %100 DOĞRU!!!!


 

sayfa:36 1.etkinlik
1:yönü
2:ağırlık
3:doğrultusu:
4:hareket:
5:yoğunluk:
6:cisim:
7:bileşke:
8:newton
9:dinamometre
10:yerçekimi
11:hacim:
12:kuvvet

5.etkinlik=5. çıkış olacak
7:etkinlik yoğunluk:=5 batar
yoğunluk=0,5 yüzer
yoğunluk:2 batar
yoğunluk=0,5 yüzer
8:etkinlik:maddenin suda yüzme veya batmasında maddenin byüklüğünün önemli olmadığı maddenin cinsinin ve bu cinsin yoğunluğunun önemli olduğu sonucuna varırız

13:etkinlik sırayla
(ayakkabılı olan) 1numaralı durumda basıç daha büyüktür
(elma kesen bıçak) 2 numaralı durumda basınç daha büyüktür
(horoz ve ördek) 2 numaralı durumda basıç daha büyüktür
(işmakinası)1 numaralı durumda basınç daha büyüktür
işaret parmağındaki basınç daha büyüktür

14:etkinlik
a=160 newton
b:a1
c:A büyüktür B den
d:B1 yüzey alanına konulmalı
e:320NEWTON
F:A küçüktür Bden

19. etkinlik bulmaca:
1 özkütle
2 basıç
3 balon
4 derinlik
5 ağırlık
6 barometre
7 molekül
8 katılar
9 şekline
10 yoğunluk
11 sıvı
12 vakum
13 yüzey alanına
14 newton
15 genişliğine
16 kaldırma kuvveti


19. etkinlik bulmaca:
1 özkütle
2 basıç
3 balon
4 derinlik
5 ağırlık
6 barometre
7 molekül
8 katılar
9 şekline
10 yoğunluk
11 sıvı
12 vakum
13 yüzey alanına
14 newton
15 genişliğine
16 kaldırma kuvveti

Sayfa 98 :
5.Etkinlik
Hangi Kütle En Azdır ? Neden ?
C çünkü madde miktarı en fazla olan c dir.

Hangi Kütle En Fazladır ? Neden ?
B çünkü 2dk sonra en az ısınan b dir.

6.Etkinlik
A)Doğru
B)Yanlış
C)Doğru
Ç)Doğru
D)Yanlış
E)Yanlış
F)Doğru

Sayfa 99 :
7.Etkinlik
a) Aynı sıvı olduğu için 100 derecedir. Çünkü kaynama sıcklığı aynıdır.

b) A kabındaki suyun sıcaklığı daha yüksek olur.

c) 5 Litrelik olana daha fazla ısı vermek gerekir.

8.Etkinlik
Aşağıdaki sıcaklığı ve miktarı verilen aynı tür sıvılardan hangisi daha fazla buzu eritir?Neden?
B
Çünkü: Öadde miktarı en çok olan b kabıdır.

Sayfa 100 :
9.Etkinlik

- Tost makinesi elektirik enerjisini ısı enerjisine çevirir.

- Ani fren yaptığımızda bisikletin hızından dolayı sürtünme kuvveti oluşuyor.Bu yüzden dolayı bisikletin hızı sıcaklığın artmasına neden oluyor.

- Sürtünme kuvvetini kullanarak ısı açığa çıkarmıştır.

- Koştuktan sonra vücut ısımız artıyor.Vücut ısımız normalden daha fazla olduğu için bunalırız.

- [bunu yapamadım]

Sayfa 101 :
11.Etkinlik

Sırasıyla : 1.Alüminyum-2.Demir-3.Nikel-4.Bakır-5.Kurşun şeklindedir.Çünkü öz ısısı çok olan metal daha çabuk ısınacak ve daha erken düşecektir.

12.Etkinlik

-Sıcak su torbasına su koyduğumuzda alkolden daha fazla çevreye ısı verir.

- Çünkü patates sıcağı çeker.Peynir sıcaklığı çekmediği için daha çabuk soğur.

Sayfa 103:
14.Etkinlik

1.kutu = sıvı
2.kutu = sıvı
3.kutu = gaz
4.kutu = katı
5.kutu = gaz
6.kutu = katı

Sorular
1) 4. ve 6. kutular daha yakındır.
2) 3. ve 5. kutular daha uzaktır.
3) BOŞ
4) BOŞ
5) 4. ve 6. kutular daha hızlı hareket eder.
6) 3. ve 5. kutular daha yavaş hareket eder.
7) BOŞ
8) 6. kutudaki maddelerin tanecikleri daha yakındır.
9) BOŞ
10) BOŞ


Teşekkürsüz geçmeyelim.

32.ve 33 etkinlik çok uzun olduğundan onu yazmıycam.

34.ETKİNLİK:
fosil yakıtlarının yanması.açığa çıkan gazlar CO2, SO4, NO2 dir.asit yağmurları çevreye insanlara bitkilere zarar verir.
35.etkinlik çok kolay.polise haber versinler yazarsan yeter.zaten saçma bi etkinlik olmuş.
36.ETKİNLİK :bu etkinliği kendin yapacaksın.ben kendime göre yaptım.altındaki sorularıda isterseniz yazarım.
37.ETKİNLİK:a)1-KCI 2-NH3+H2O 3-H2O+NaOH 4-SO 5-Lİ 6-HCL diye yaptım artık.
b)K2SO4 CACL2 NaCI K3PO4 Na2CO3 CAF2 KI MgCO3.inşallah anlatabilmişimdir...
38.ETKİNLİK:ASİTpH aralığı) 0-7 arası pH dır. (tanımlanır)asit ekşi plan ve turnusol kağıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır.(fiziksel özellilleri) aşındırıcı,tahriş edici,yakıcı gibi özellikleri vardır.(örnektir)limon,domates ,meyvesuyuve gazlı içecekler gibi sıralayabiliriz.BAZpH aralığı)7-14 arası pH dır.(tanımlanır)baz acı olan ve turnusol kağıdını mavi renge dönüştürenler baz özelliği taşır.(fiziksel özellikler)ele kayganlık hissi verir,asit ile tepkimeye girince tuz ve su açığa çıkar,sulu çözeltilerde elektiriği iletir.(örnektir)diş macunu, sabun, çamaşırsuyu, tuzruhu gibi.

Alıntıdır...

sayfa 18
a)genetik hastalıklar bir dölden diğer döle aktarılabilirler.

b)evet genetik hastalıktır.
nedenini bende bilmiyorum

Sayfa 33

DOĞRU YANLIŞ
1 y
2 y
3 y
4 d
5 d

BOŞLUK DOLDURMA
1= BOŞLUĞA MİTOZ GELECEK.
2= BOŞLUĞA MUTASYON GELECEK
3=ADAPTASYON GELECEK.
4= GENETİK MÜHENDİSLİĞİ GELECEK.
5= EŞEY OLACAK.

EŞLEŞTİRME
1= FENOTİP = D
2= NÜKLEOTİT = A
3= KROMOZOM = B
4= MAYOZ = E
5= MİTOZ = C
6= MUTASYON = Ç

TEST
1 = C
2 = A
3 = D
4 = B
5 = C

Sayfa 33

Boşluk doldurma (:

1. hücre bölünmesi

2,akraba evliliği

3.adaptasyon

4.genetik mühendisliği

5.dnaSmile Fen Çalışma Kitabı 4.Ünite Cevapları

1.etkinlik (84)
1.resim Uzayda ses duyulmaz
2.resim Ses kayıt stüdyolarında duvarlar uygun malzemelerle kaplanır.Böylece soğurularak nitelikli bir kayıt sağlanır.
3 resim Ultrason gibi aletler ses dalgaları ile çalışır.
4.resim Soner cihacı ses dalgası ile çalışır denizin altında olup biteni yer yüzüne çıkarır.
5.resim Megafon gini aletler sesin belli bir yöne doğru ilerlemesini sağlar.85 sayfa
1.şiddetlidir
2.az şiddetlidir
3.maymun/şiddetlidir
4iş makinesi/ az şiddetlidir.
86 sayfa 5.etkinlik


1.incedir
2.kalındır
3.flüt/kalındır
4.kadın/erkekallowtransparency="allowtransparency" frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.etutodasi.biz%2Ffen-bilgisi-8-sinif%2F109335-5unite-tum-cevaplar.html%23post889243&layout=standard&show_faces=true&width=310&action=like&font=tahoma&colorscheme=light&height=26" style="border: currentColor; width: 310px; height: 26px; overflow: hidden; float: right;">>
Smile 5.ünite tüm cevaplar
5.ünite
1.
Sıcaklık
Isı
Sıcaklık ısı
Isı
Sıcaklık
Enerjidir
Sıcaklık
X=katı
Y=sıvı
Z=sıvı
T=gaz
X maddesinde sadece titreşim hareketi vardır
Y ve z maddelerinde titreşim ve öteleme hareketi yapılır
T maddesinde titreşim öteleme dönme hareketi vardır maddeler arası mesafe en fazladır.
X=katı
Y=sıvı
Z=katı
T=gaz
3.etkinlik
X maddesi ısı alır C,G,F maddelerinden
X ısı verir B,D,E maddelerine
Çünkü ısı alışverişinde yüksek sıcaklıktaki madde düşük sıcaklığa ısı verir
4.etkinlik
A.I numaralı kütle. Çünkü en düşük sıcaklıkta
B.I numaralı kütlenin daha fazla ısıya ihtiyacı var
C.III numaralı kütledir.
D.madde miktarı az olana daha az ısı verilerek istenilen sıcaklık oluşturulur.
5.etkinlik
a.
C’nin kütlesi çünkü sıcaklık artışı en fazladır
B’nin çünkü sıcaklık artışı en ondadır
6.etkinlik
Y
Y
D
D
Y
D
Y
7.etkinlik
Aynı derecede olur çünkü taneciklerin hareket enerjileri aynıdır
2.A da daha yüksektir çünkü madde miktarı fazladır
5 L su daha fazla ısı ister
8.etkinlik
Cevap B dir. Çünkü sıcaklığı düşüktür lakin madde miktarı çok fazladır yani hareket enerjisi de fazladır
9.etkinlik
Isı enerjisine
Mekanik enerji ısı enerjisi olur
Mekanik enerji ısı enerjisi olur
Hareket enerjisi ısı enerjisi olur
Elektrik enerjisi ısı enerjisi olur
10.etkinlik
Demirin sıcaklığı fazla olucakatır. Çünkü öz ısı daha düşüktür ve daha kısa sürede ısınacaktır
11.etkinlik
Sıcaklığı kısa sürede artacak madde öz ısısı düşük olan maddedir. Bundan dolayı kurşun bakır demir nikel alüminyum şeklinde olur.
12.etkinlik
Su öz ısısı alkolden fazla ve çevresine daha fazla miktarda ısı aktarır
Peynirin öz ısısı patatesten düşüktür
Yağın öz ısısı düşüktür çevreye daha çabuk ısı verir.
13.etkinlik
I
Sıvı donar ve ısı verir katı olur
Gaz yoğuşma ısı verir sıvı olur
Katı erime ısı alır sıvı olur
Sıvı buharlaşma ısı alır gaz olur
14.etkinlik
6,4
3,5
3,5
6,4
4’tedir.çünkü pamuk katıdır.
6
1,2,4,6
1,2,3,5
15.etkinlik
Q=m.l
M=25g
L=334 J/g
Q=?
Q=25.334
Q=8350 J
2.
Q=13360 J
M=?
L=334 J/g
13360 J=M.334
M=40 g
16.etkinlik
M=2 g
Q=?
Q=2.520,4
Q=1040,8 j
Alkol
Q=1710 J
M=?
1710=m.855
M=2 g
Banyo
M=8 g
Q=?
Q=8.2257
Q=18056 J
Gümüş
M=10 g
Q=10.2392
Q=23920 J
17.etkinlik
D>B=C>A>E
18.etkinlik
Tuz eklenmesi
Alkol eklenmesi
Antifriz eklenmesi
Araba hareketsiz konumdayken soğutma suyu donabilir. Donduğunda kabı çatlar. Bunlar için antifriz takılır. Antifriz molekülleri su molekülleriyle birleşecek ve katı gale geçmesini engelleyecek
3.
Soğutucularda maddelerin buharlaşması ve yoğuşması gerçekleşmektedir. Buzdolabının soğutucu pompası borular ile yiyeceklere soğuk verip ısı alışverişi sağlar ve sıvı buharlaşır. Gaz halindeki soğutucu buzdolabının dış bölgesine gelir yoğuşma olur ve soğutucu tekrar sıvı olur.
19.etkinlik
X=element
Y=bileşik
Z=karışım
20.etkinlik
En düşük -40 derece en yüksek +10 derece
A=katı
B=hem katı hem sıvı
C=sıvı
Ç=hem sıvı hem gaz
D=gaz
-25 derecede erime -10 derecede kaynamaya başlar
Ç bölümünde daha fazla ısı alır
B ve Ç bölümü
10 dakika sonra madde gaz haline geçer tanecikler arası mesafe artar
B.
Hem katı hem sıvı
6 dakika sonra
Ünite sonu değerlendirme
Y
D
D
Y
D
D
D
Y
Y
D
Y
B bölümü
D
D
C
B
B
A
C
B
C
C
D
Ders kitabı ünite sonu değerlendirme
A-1
B-2,3
C-4.5.6
D-7,8
E-7,8
F-9,10
B bölümü
1.b
2.a
3.b
4.c
2. Isı kaynağının verdiği ısı
Yetersizdir


 
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !