T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8.SINIF CEVAP ANAHTARI


Çalışma Kitabı 3.ünite Tamamı. (:
Sayfa 43:
Sayın Paşa’m, burada halkımıza karşı zulüm ediyorlar. Bu durumdan yararlanmak isteyen Ermeniler isyan çıkardılar. İngilizler Ermenileri destekliyor. Ruslar artık yavaş yavaş Doğu Anadolu’nun içlerine doğru ilerledi. Ermeniler Van, Bitlis, Erzurum, Kars ve Nahcivan’a saldırdılar. Ben de onlara karşı taarruza geçmek için sizden izin istiyorum.
Kazım Karabekir
--------------------
Buraya harita çizip Doğu Cephesi’ni işaretleyin.

Sarıkamış

Sarıkamış Harekatı, her türlü imkansızlıklar içinde kırık bir ümidi gerçekleştirmeye yönelen ama sonu hazinle biten bir felakettir. Sarıkamış/Beyaz Hüzün, tarihimizdeki bu hazin harekatın nasıl gerçekleştiğini anlatmak, askerimizin hem tabiatla, hem de Ruslarla olan mücadelelerini gözler önüne sermek ve Sarıkamış şehitlerinin hatırlanmasını sağlamak amacıyla kaleme almıştır. Bu kitap; okurları tarihin acılarla dolu bir sayfasına, bütün olanaksızlıklara ve karakışa rağmen Osmanlı askerinin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadeleye tanıklığa davet eden bir hüznün hikayesidir.

1914-1915 Sarıkamış Harekatı bir dram değil kahramanlık destanıdır.

1. 2006 Şubat ayında. İsmail Bilgin

2. Var. Çanakkale’ye Gidenler, Gelibolu, Kurtuluşa Koşanlar…

3. Bu soruyu yapmadım.

4. Esere bir kahraman daha ilave etmek isteseydim bu kahraman Mustafa Kemal olurdu.

5. Kurtuluş Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Trablusgarp, 31 Mart Olayı…


Sayfa 45:
1. 2. İnönü Savaşı’ndan sonra yazılmıştır.

2. Öyle görünüyor ki artık bağımsız olacağız.

3. Mustafa Kemal Paşa

4. Yunan ordusu.

5. 1. İnönü Savaşı, Londra Konferansı

6. Kütahya – Eskişehir Savaşları, Ankara ve Kars Antlaşmaları

7. Akdeniz’e ilerlemiştir.

8. Türkiye’yi yok etmek.

Sayfa 46:
1. Birinci kıta, birici ve ikinci mısralar.

2. Yurdumuzun tüten en son ocağına kadar dalgalanacaktır.

3. Sancak için dökülen tüm kanların helal olması için.

4. Bayrak ve milli marşın milletler için ne anlam ifade ettiğini “O benim milletimin yıldızıdır parlayacak; O benimdir o benim milletimindir ancak.” mısralarından anlıyorum.

1. Dörtlük:

Korkma. Asla bu ülke işgal altında kalmaz. Bütün insanlar ölmediği sürece bu millet bu vatan bu topraklar bizimdir, bizimdi, bizim kalacak ve yaşayacak olanlar biziz.Sayfa 47:

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Meclis'te yaptığı coşkulu konuşmalarıyla tanınan siyaset adamı ve yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver, Tanzimat Dönemi bilim ve siyaset adamlarından Abdüllatif Suphi Paşa'nın oğluydu. Orta öğrenimini Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) tamamladı ve meslek olarak öğretmenliği seçti. Ayasofya Rüşdiyesi'nde hitabet ve Fransızca, Darülmuallimin'de edebiyat, Darülfünun'da Türk-İslam sanatı dersleri verdi. İlk şiirini amcası Samipaşazade Sezai'nin Paris'te çıkardığı 'Şura-yı Ümmet' gazetesinde yayımladı (1902). 1909'da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. 1911'de bu topluluktan ayrılarak Genç Kalemler çevresinde gelişen Milli Edebiyat Akımı'na bağlandı. 1912'de milliyetçilik akımının İstanbul'daki merkezi olan Türk Ocağı'na girdi ve başkan oldu. İstanbul'daki işgalci güçlere karşı düzenlenen açık hava toplantılarında, daha sonra TBMM'de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hitabetin etkili örnekleri olarak gösterilen konuşmalar yaptı ve güçlü bir hatip olarak tanındı.

Sayfa 48 ve 49:

1.halkın ordunun ihtiyaçlarını karşılaması istenmiştir. mustafa kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için başkomutanlık yetkisini kullanmıştır.


2.ordu ve halk çok zor durumdaydı. halk kendi ihtiyaçlarını karşılayamazken elindekileri yokluk çeken orduya vermeyi koşulsuz şartsız kabul etmiştir.


3.bu malzemeler ordunun, askerlerin ve cephenin ihtiyaçlarını karşılamak için istenmiştir. o dönemde hükümet, halk, ordu istisnasız zor durumdaydı. para yoktu.


4. anlamını bilmediğim kelimeler: patişka, tiftik, kösele, vaketa, meşin... (siz başka kelimeler ekleyebilirsiniz.)


5.bu taşıt ve araçlar ile orduya ve cepheye silahlar, yiyecekler, içecekler, kıyafetler, uyku tulumları vb. halktan alınan araç ve malzemeler taşınmış olabilir.


6. türk askerinin aç kalmaması için yemek yapılır. gece aydınlanmak için mumlar kullanılır. ordunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır.


7.halk işgallere karşı direnmek için elinde silah bulunduruyor. her an savaş çıkmasından korkuyorlar ve olası ihtimallere karşı bulunduruyorlar.


8.bu maddede sözü edilen sahipsiz mallar yurdu için düşmanlara karşı kendi canını ortaya koyup şehit olan askerlerimizden kalmış olabilir.


9. ordumuz bu ustalar sayesinde silah elde etmiş, tamir işlerini yaptırmış olabilir.


10. ordu, cephane ve halktan toplanan malzemelere el konmuştu. yük hayvanlarına ve taşıtlara el konulmasının nedeni ise cepheye silah ve cephane taşımaktır.


11.ben bu dönemde halka cephanelerin durumunu anlatırdım. itilaf devletleri'nin bize açtığı savaşlardan ve ordunun yokluğundan bahsederdim. kısıtlı şartları halka anlatarak yardım isterdim.


 

sayfa 50:
1.Savaş olabilir.
2.Mermi,askerlere götürüyordur.
3.Vatana hizmet için.
4.Gönüllü olarak çalışıyorlar.
5.Çünkü;genç erkekler savaşa gönderilmiştir,çocuğun babasıda savaşta olabilir.
6.Öncelikle yaşadığın yerin değerini bil.
7.Kendinize iyi bakın.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı 4.ünite cevapları

61.SAYFA: A.)BÖLÜMÜ

Soru 1-Esas olarak millete mevcut olduğundanmilleti oluşturan fertlerin herbirine değilmilletin bütününe ait olduğu ve parçalanamazbölünmez olduğundan.

Soru 2-Millete ait olan egemenlik başkasına mâl edilemezdevredilemeyeceği ve geçerliliği yitirmemesi için.Eğer iki kişilik olursa anlaşmazlık çıkar.

Soru 3-Kişi egemenliği olursa halk ezilir ve burda saltanata benzetiliyor.Ama millet egemenliği olursa halk gayet demokratik bir şekilde yaşar.

Soru 4-Bütünümüze hitap ettiği ve milli olduğu için parçalanamaz ve bölünemez.

Soru 5-Teşkilatımızda milli güçleri etken ve milli iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir.

B.)B**ÜMÜ
Saltanat:Kişi Egemenliği
Meşrutiyet:Kişi Egemenliği-Meclis-Seçim
Cumhuriyet:Meclis-Seçim-Partiler-Milli Egemenlik-Kişi Hak ve Özgürlüklerine saygı-Anayasa

62.SAYFA: 1.BOŞLUK

Çünkü:Sevr antlaşmasında bağımsız ve özgür olmayan bir millet olarak ön plana çıkmamız bekleniyor.Fakat hiçbir millet bağımsız yaşamaya boyun eğemez.Tıpkı kürtlerin yaptığı gibi...

2.BOŞLUK

Lozan antlaşmalarında sevrde olduğu gibi bir tepki altında bir tehdit altında değildi.Lozan antlaşmasında ülke topraklarımız dahil kazanılmıştır.

63.SAYFA:

Kalkınma Planları:
1930 Göktürk'te modern türk donanması temaları alındı

Sanayi:
1927 Sanayi-i Teşvik Kanunları çıkarıldı
1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya koyuldu
1935 Modern Etkik Arama Enstitüsü kuruldu

Bankacılık:
1924 T.C. Ziraat Bankası kuruldu

Tarım:
1903 Ulusal Sesler Fabrikası açıldı

Savunma Sanayi:
1930 Ankara'da sanayi kongresi toplandı..

64.SAYFA:

1.T.İ.K 'de alınan kararlar daha sonra ekonomi ile ilgili yapılacak çalışmalara temel teşkil etmiştir.

2. Bir toplantı ile herkese tasarrufun önemi bildirilebilir ya da afişlerle..

3.Bu size ait bir soru.... (:

4. İlk önce olur olmaz şeylere para harcamamakLüzumsuz ise söndür sözü ile ışıkları gece gündüz açık bırakmamak

5.SuPetrolDoğal gaz

6.HEm ülkemize hem geleceğimize katkı sağlamış oluruz.

7.TASARRUF ET ÇOCUĞUNUN GELECEĞİ KURTULSUN... (:

8. Gösteriler yapabilir veya daha iyi açıklamak için tiyatroya çevirilebilir..

65.SAYFA:
A.)BÖLÜMÜ

Ankara'nın başkent oluşunu etkileyen nedenler hep aynı yerde buluşmuşlar ve Ankara yönünde bir kuvvet oluşturmuşlardır.Kısaca;1.)Ank ara'nın jeolojik stratejik ve coğrafi konumu.2.)Ankara'da oluşan Kuvay-i Milliye ruhu.3.)İstanbul'un siyasi ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik...

B.)B**ÜMÜ

1. "tozlu ve sisli bir havayer yer toz hortumları havaya yükselip hava boğuklaşıyor..

2. Bir gün gelecek şu çorak tarlalaryeşil ağaçların çevrildiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlara dönüşecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz...

3.Türk'ün imkansızı imkan haline getirin kudretini Dünya'ya imkan haline getirmesi için.

4. Türk milletinin tutum ve tasarrufu ile kurulmuştur.


66.SAYFA

DEMOKRATİK CUMHURİYET

Cumhuriyethalkın oyları ile seçtiği millet vekilleri ve onlardan oluşan hükümet tarafından yönetildiği bir yönetim şeklidir. Bu sistemde insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü esastır.
Demokrasi isehalkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyulankişilerin dinvicdan ve ibadet özgürlüklerinin kanunlarla teminat altına alındığıtoplumun kendi yöneticilerini kendi oyları ile belirlediği bir sistemdir. Demokraside siyasi ve hukuki eşitlik esastır.
Cumhuriyetçilik fikri Avrupa’da aydınlanma ile birlikte güç kazanmaya başladı. Bundan önce ise egemenlik papa ile kral arasında paylaşılmıştı. Halkın karar alma yetkisi veya siyasal bir katılımı kesinlikle yoktu.
Tabi Avrupa bu duruma gelinceye kadar çok büyük bir bedel ödedi. 1789 Fransız ihtilali ile Avrupa’da cumhuriyet fikri büyük bir çığ gibi büyüdü. Halkta demokrasi fikri gelişmeye başladı. Bunun yanında laiklikte Avrupa’da gelişmeye başladı. Laiklik genel anlamda dinle devlet işlerinin bir birinden ayrılması olarak bilinir. Esas anlamda ise din ve vicdan hürriyetidin ve vicdan hürriyetinin güvencesidir.

sayfa 74

1:eğitimi çok önemli olduğu için herşeyden önce görmüştür
2:eğer bir insanın eğitimi iyi olursa milleti ede iyi olur gerek zeka ile gerekte milletin kurtuluşu için eğitim şarttır
3:memleket sevgisini bağımsızlığı ve düşünmeyi bizlere öğreten okuldur bu yüzden memleket sevgisi için eğitim mutlaka şarttır
1: okul ve öğrenci sayısı giderek artmıştır öğrenci arttığı için okul sayısıda artmıştır
2:eğitimde öğrenciler için gerekli olan teknolojikbilimsel alanlar geliştirilmiştir.çünkü öğrenciler için bu alanların geliştirilmesi öngörülmektedir...

sayfa 75
1.türk çoçuğu geçmişini bilerek hareket etmelidir ancak bu şekilde atalarını tanıyacaktır
2.projeler: Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi Projesi
Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi
Yurtdışındaki Tarihî Türk Eserlerinin Tespiti Projesi
bilimsel toplantılar:1909 adana olayları sempozyum
1909 adana olayları paneli vb
yeni çıkan yayınlar:çengiz name kaariye camii eski hara manastırı vb..
sayfa 76
1:çünkü bir milletin medeni seviyesi ancak o milletin duyduğu heyecanın güzelliği ile ölçülür.bu medeni insana bundan dolayı anıt dikilmesi istenmiştir.
2:türk gencinin anıt dikilmesine karşı tepkisi gayet olumludur.çünkü kubilay milleti için kendi canını feda etmiştir
1:yani geçmişteki insanlarımızın canla başla gelecek nesilleri kurtarabilmek için savaşmışlardır.bizlerde bize emanet edilen bu vatanı koruyacak bekçileriz
2:vatanı koruyanları her zaman yaşatacak olan bizler;
milletimizi her an koruyup bütün olumsuzluklara rağmen vatanımıza göğsümüzü siper edeceğiz...

sayfa 77
iki yere fotoğraf yapıştırılacak
alt bölüm şöyle==cumhuriyetin ilk yıllarındaki şehir merkezimiz şimdiki şehir merkezimize göre birçok olumsuzluklar var.şimdiki şehir merkezimize bakıldığında teknoloji ilerlediği için birçok yollar köprüler yapıldı.teknolojik aletler gelişti.oysa o zamanda bunu gibi değişiklikler yoktu. o yıllarda hiç denilecek kadar azdı.işte ilk yıllardaki şehir merkez soru 2de hangi şehirdeyseniz orada varsa eğer atatürk anıtını araştıracaksınız
sayfa 78

1-Eğitime verdiği önemden dolayı
2-eğitimde üniversite insanların düzeyini attırır.Devlete yardım artar

sayfa 80

1-Sürekli düşmüş yani ters orantılı
2-her yıl ilerlediğimizden dolayı
3-Çok kötü etkilenmiştir


sayfa 81
1-ilerigörüşlüvatansevermantık lı
2-Güçlülüğüsavaş azmivatanseverliği


sayfa 82
1- sanatcumhuriyet dönemi zamanlar savaş olduğu için sanatla ilgilenen yoktu
sanatgünümüz:Sanat okullarıgüzel sanatlar okulları açıldı.sanata önem verildi

sporcumhuriyet dönemi:ülke bağımsızlık mücadelesiyle uğraştığı için sporla kimse ilgilenmiyordu.
sporgünümüz: spor okulları çoğaldıspora ilgi arttıfaaliyetler düzenlendi


2-Atatürk türkmilletini herzaman güçlü azimli kararlı zeki idari çevik vicdanı hür olmasını ister

3-çok zor ve kötü olurdu.insanlarkendilerini ifade edemezlerdi

4-Sanatadı ile kalırdı... hiçbirgelişme olmazdı


sayfa 83
1- kadınlarımızı koruyan birkaç birlik tarafından
2- kadınlar çok önemlidir.onlara sevgi vermeliyiz şiddet değil.kadın dövülmez.kadın öpülürsevilir:d
3-kadınlara şiddet uygulayan ahmaklara
4-kadınlarımıza önem verildiğini
diğer arkadaşlarımızdan gönderilen başka ödevler_______

Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı 4. Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Cevapları

4. ÜNİTE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

ETKİNLİKLER
PROJE GÖREVİ
1. SALTANAT KALKIYOR, EGEMENLİKLER KURULUYOR
2.HARİTALAR ÇİZELİM, KARŞILAŞTIRALIM
3.KALKINAN EKONOMİ, GELİŞEN TÜRKİYE
4.TASARRUF BİLİNCİNİ YAYALIM
5.ANKARA NEDEN BAŞKENT OLDU?
6.DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZ
7.TÜRKİYE’Yİ LAİKLEŞTİREN KANUNLAR
8.ÇOK PARTİLİ HAYAT
9.ÇAĞDAŞLAŞMA YOLUNDA HIZLI ADIMLAR
10.MUSTAFA KEMAL’İN DÜŞÜNDÜKLERİ
11.DENİZCİLİĞİMİZ
12.GAZİ MUSTAFA KEMAL’E MEKTUP
13.NUTUK’U ANLAMAK
14.ATATÜRK’EGÖRE EĞİTİM
15.TARİHİMİ VE DİLİMİ ARAŞTIRIYORUM
16.KUBİLAY ANITI
17.CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE ŞEHRİMİZ
18.ÇAĞDAŞ BİLİM KURUMLARI ÜNİVERSİTELERİMİZ
19.SAĞLIK KURUMLARIMIZ
20.İSTATİK OKUYORUZ
21.ONUNCU YIL NUTJU
22.DÜŞÜNDÜĞÜMÜ YAPABİLİYORUM
23.GÖRELİM UNUTMAYALIM
24.İYİ BİR GELECEK İÇİN
25.BİZİM HAKLARIMIZ
ÖZ DEĞERLENDİRME1.SALTANAT KALKIYOR, MİLLİ EGEMENLİK KURULUYOR

A. Metini okuyarak metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız

Milli egemenlik, kişinin değil milletin egemenliğidir. Egemenlik esas olarak millette mevcuttur. Bu güç ne oligarşi gibi toplumun bir kısmında ne de monarşi gibi bir kişide mevcuttur.
Egemenliğin milletin elinde olması demek, kralın, hükümdarın, padişahın egemenliğinin sona ermesi anlamına gelir. Aynı ülkede iki egemenlik söz konusu olamaz. Millete ait olan egemenlik başkasına mal edilmez, devrilmez, geçerliliğini yitirdi. Egemenlik, milleti oluşturan fertlerin her birine değil, milletin bütününe aittir. Parçalanamaz ve bölünemez.

1. Metinde, milli egemenliğin hangi özelliğinden söz edilmiştir?
Milletten olmasından, büyük bir güç olduğundan.
2. Sizce bir ülkede neden iki egemenlik söz konusu olamaz?
Bağımsızlık, sadece egemenlik ile olacağı için.
3. Sizce kişi egemenliği ile millet egemenliği arasındaki temel farklar nelerdir?
Kişi egemenliği tek bir bireyin, millet egemenliği ise o ulusundur.

4. Egemenlik neden parçalanmaz ve bölünmez bir
bütündür?
Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.
5. Atatürk`ün milli egemenlikle ilgili sözlerinden bir tanesi bulunarak yazınız.

Teşkilatımızda milli güçleri etken ve milli iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir

B. Aşağıdaki tabloda yönetin biçimleri ve bunlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir. Çizelgede verilen yönetim biçimlerinde var olan özellikleri ( ) ile işaretleyiniz


 

2. HARİTALAR ÇİZELİM, KARŞILAŞTIRALIM

Aşağıdaki Türkiye haritalarından birincisine Sevr Antlaşmasıyla İtilaf Devletleri tarafından paylaşılan Türkiye’nin sınırlarını çiziniz. İkinci barış Lozan antlaşmasına göre Türkiye sınırlarını çizerek gösteriniz. Daha sonra haritanın altındaki soruları cevaplayınız.

Sevr Antlaşması, Türk halkına yaşama hakkı tanıyan bir antlaşmadır. Bu durumun nedenlerini değerlendiriniz.
Çünkü: Sevr antlaşmasında bağımsız ve özgür olmayan bir millet olarak ön plana çıkmamız bekleniyor. Fakat hiçbir millet bağımsız yaşamaya boyun eğemez. Tıpkı kürtlerin yaptığı gibi

Lozan Barış Antlaşması, tam bağımsız bir Türk devletinin sınırlarını çizen ve Türk halkına yaşama hakkı tanıyan bir antlaşmadır. Lozan Barış Antlaşması’na bu niteliğini kazandıran özellikleri Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak açıklayınız.
Lozan antlaşmalarında sevrde olduğu gibi bir tepki altında bir tehdit altında değildi. Lozan antlaşmasında ülke topraklarımız dahil kazanılmıştır.

3. KALKINAN EKONOMİ, GELİŞEN
TÜRKİYE


1923 yılında gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde ülkenin kaldırılması amacıyla ekonominin hemen her alanında kararlar alınmış ve uygulamaya çalışılmıştır. 1923–1940 yılları arasında ekonomi alanında gerçekleştirilen çalışmaları araştırınız. Bulduğunuz gelişmeleri tabloda ilgili alana tarihi ile birlikte yazınız. Yazdığınız bu gelişmelerle ilgili fotoğraflar bularak ait olduğu alana yapıştırınız.

Sanayi
1927 Sanayi-i Teşvik Kanunları çıkarıldı
1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya koyuldu
1935 Modern Etkik Arama Enstitüsü kuruldu

Bankacılık
1924 TC Ziraat Bankası kuruldu

Savunma
Sanayi 1930 Ankara'da sanayi kongresi toplandı

4.TASARRUF BİLİNCİNİ YAYALIM


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’de tasarruf bilincinin oluşturulmasında Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararları açıklayınız.
Bu sayede sanayide gelişme olacağından
2. Kişilerde toplumda tasarruf bilincinin geliştirilmesi için neler yapabilirsiniz?
Elektrik faturalarında boşa harcanan elektriği yansıtabiliriz.
3. Ailemizde tasarruf bilincinin gelişmesi için neler yapabilirsiniz?
Tasarruf yapmayanların sürekli uyarılması
4. Evinizde uygulayabileceğiniz tasarruf tedbirleri nelerdir? Bunları uygulamanız durumunda ne gibi yararlar sağlanabilir?
Bilgisayar kapalı iken, hoparlör ve monitör gibi donanımlar kapatılmalıdır. Böylece hem elektrik israf olmaz hem de elektrik faturasındaki rakam küçülür
5. Son zamanlarda, medyadan veya çevrenizden yetersizliğini duyduğunuz doğal kaynaklarımız nelerdir?
Su kaynakları tükeniyor,
Doğalgaz sorunu yaşanıyor
6. Ülkemizde üretilen malları almayı tercih etmekle nasıl tasarruf sağlamış oluruz?
Ülke ekonomisine katkı sağlamış ve dışarıdan malzeme ithal etmeyi biraz olsun engelleriz.
7. Aşağıdaki kutuya tasarruf bilincini vurgulayacak bir slogan yazınız.
TASARRUF YAPIN FATURAYI GÖRÜNCE ŞAŞARMAYIN

8. Türkiye’de tasarruf bilincinin geliştirmesi ve yaygınlaştırılmasında okullar ve öğrenciler neler yapabilir?
Eğitim ta 1. sınıftan itibaren verilmelidir. Çünkü ağaç yaş iken eğilir

5. ANAKARA NEDEN BAŞKENT OLDU

A. Yanda verilen harita üzerinde Ankara’nın jeopolitik konumunu inceleyiniz. Bu konudan yola çıkarak Ankara’nın başkent olama nedenini yazınız.
Ankara'nın başkent oluşunu etkileyen nedenler hep aynı yerde buluşmuşlar ve Ankara yönünde bir kuvvet oluşturmuşlardır Kısaca;1)Ankara'nın jeolojik stratejik ve coğrafi konumu2)Ankara'da oluşan Kuvay-i Milliye ruhu3)İstanbul'un siyasi ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik

B. Aşağıdaki anekdotu okuyarak bununla ilgili soruları cevaplayınız.

1. Anekdota göre yeni başkent olduğu günlerde Ankara’nın fiziki görünümü ve çevresel koşulları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
"tozlu ve sisli bir hava, yer yer toz hortumları havaya yükselip hava boğuklaşıyor
2. Atatürk’ün etrafındakiler, Ankara’nın başkent gerekçesini nasıl açıklamışlardı?
Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevrildiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlara dönüşecek Hem bunu hepimiz göreceğiz

3.Atatürk’ün Ankara’yı başkent yapmasındaki amaç nedir? Siz bu amacı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türk'ün imkânsızı imkân haline getirin kudretini Dünya'ya imkân haline getirmesi için
4. Atatürk’ün düşlediği başkent Ankara sizce hangi çalışmalarla kurulmuştur?

Türk milletinin tutum ve tasarrufu ile kurulmuştur

6.DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZ
Kendinizi, yönetim biçimlerini inceleyen bir siyaset bilimci olarak düşünün. Yeni kurulan bir devlet yönetim şeklini belirlemek istiyor ve bu konuda sizden tavsiye bekliyor. Siz de ülkemizde 1919 tarihinden sonra gelişen olayların, demokrasinin özelliklerini ve demokratik gelişmeleri dikkate alarak seçilecek yönetim biçiminin neden demokratik cumhuriyet olması ile ilgili bir rapor hazırlayınız. Raporunuzda Atatürk’ün “Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.”(Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri s.186.) sözünü ve demokrasiyle ilgili şu özellikleri dikkate alınız.

*Millet egemenliğinin oluşu
*Seçim yapılması
*Çok partili bir sistem oluşu
*İnsanların yasalar önünde eşitliği
*İnsanların hür ve özgür olması
*Kişi haklarına saygı
*Düşünce özgürlüğü

DEMOKRATİK CUMHURİYET

Cumhuriyet,halkın oyları ile seçtiği millet vekilleri ve onlardan oluşan hükümet tarafından yönetildiği bir yönetim şeklidir Bu sistemde insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü esastır
Demokrasi ise, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyulan, kişilerin din, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin kanunlarla teminat altına alındığı, toplumun kendi yöneticilerini kendi oyları ile belirlediği bir sistemdir Demokraside siyasi ve hukuki eşitlik esastır
Cumhuriyetçilik fikri Avrupa’da aydınlanma ile birlikte güç kazanmaya başladı Bundan önce ise egemenlik papa ile kral arasında paylaşılmıştı Halkın karar alma yetkisi veya siyasal bir katılımı kesinlikle yoktu
Tabi Avrupa bu duruma gelinceye kadar çok büyük bir bedel ödedi 1789 Fransız ihtilali ile Avrupa’da cumhuriyet fikri büyük bir çığ gibi büyüdü Halkta demokrasi fikri gelişmeye başladı Bunun yanında laiklikte Avrupa’da gelişmeye başladı Laiklik genel anlamda dinle devlet işlerinin bir birinden ayrılması olarak bilinir Esas anlamda ise din ve vicdan hürriyeti, din ve vicdan hürriyetinin güvencesidir

7.TÜRKİYE’Yİ LAİKLEŞTİREN KANUNLAR

A. Aşağıda 3 Mart1924 tarihinde çıkarılan kanunların gerçekleriyle ilgili bazı görüşler verilmiştir. Her görüşü okuyarak tablodaki boşluklara bunun hangi kanuna dayanarak olabileceğini yazınız. Ardından, çıkarılan bu kanuna yönelik 4–5 cümlelik kendi gerekçelerinizi yazınız.

B. Mustafa Kemal 1 Mart 1924 tarihinde “…Milletin genelinde belirlenen eğitim ve öğretim birliğinin zaman kaybetmeden uygulanması gereğini görüyoruz.” Sözleriyle eğitim ve öğretimde birlik ilkesinin bir an bile zaman kaybedilmeden uygulamasını istemiştir. Sizce Mustafa Kemal’i bu düşünceye ulaştıran etkenler neler olabilir?

Eğitimin zaman kaybedilecek bir şey olmadığı için Atütürk bu sözü söylüyor

C. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunları göz önüne aldığınızda bu kanunların bir bütün olarak hangi amaçla çıkarıldığını düşünüyorsunuz?
Bu kanunlar ortak olarak "Ülkeyi Kalkındırma" adına çıkarılmıştır
8. ÇOK PARTİLİ HAYAT

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Atatürk’ün çok partili hayat ve yeni partilerin kurulmasıyla ilgili sözleri bularak aşağıya yazınız.
Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip olmasıyla ilgili sözü

2. Atatürk, çok partili bir hayata geçilmesini niçin istemiştir?
Herkes aynı fikirde olmayabilir, onun için farklı yöneticiler gerekiyordu
3.Atatürk’ün yeni kurulan siyasi partilerden beklentisi neler olmuştur?
Kendisine karşıt olmasını beklemiştir Bu sayede ilerleme olur
4.Mecliste temsil edilen siyasi partiler sizce neyin göstergesidir?
Ülkenin çok partili hayata tamamen geçtiğinin göstergesidir
B. Siyasal partilerin ülkeye ve demokrasiye katkıları neler olabilir? Düşüncelerinizi yazınız.
Çok partili hayat demokrasiyle olur Bu yüzden çok partili olmak gelişme cumhuriyet ve demokrasi için önemlidir
C. Aşağıdaki tabloya Atatürk’ün yaşadığı dönemde kurulmuş partilerle ilgili bilgileri doldurunuz. Bu partilerden herhangi birini seçerek aşağıdaki soruları cevaplayınız


1. Demokrasinin geliştirilmesi açısından seçtiğiniz partinin politikalarında hangi değişiklikleri yapardınız? Programa neleri ekler veya neleri çıkarırdınız?

Terakki Perver Cumhuriyet fırkası partiye katılacak insanları daha dikkatli seçerdim
9.ÇAĞDAŞLAŞMA YOLUNDA HIZLI ADIMLAR
A. Aşağıdaki Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen bazı inkılâplar karışık olarak verilmiştir. Siz bu inkılâpları tarih şeridi üzerindeki boşluklara kronolojik sıraya göre yazınız. Ayrıca yazdığınız inkılâbın gerekçe ve sonucunu da ilgili kutucuklara doldurunuz. Daha sonra da şema altındaki soruyu cevaplayınız.


10. MUSTAFA KEMAL’İN DÜŞÜNDÜKLERİ

1.Birinci paragrafta sizce hangi partiden söz edilmektedir?

2. Partideki bazı kişilerin halkı kışkırtma nedenleri nelerdir?

3. Partinin bazı temsilcileri, yeniliklere karşı neleri savunuyor?

4. Birinci paragrafta bahsedilen parti sloganların etkisiyle hangi ayaklanma çıkmıştır?

5. Nutuk’ta ayaklanmayla ilgili hangi önlemlerden bahsedilmektedir?

6. İsyanın sonucu ne olmuştur?

7.Sizce Mustafa Kemal, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve isyanla ilgili değerlendirmeleri neden Nutuk adlı eserine almış olabilir?

8. Türkiye, çıkan isyanı bastırmaya çalışırken, hangi sorunu kendi isteğine bağlı olarak çözümleyememiştir?

9.Demokrasilerde çok partili siyasal yaşam esastır. Buna rağmen Cumhuriyet Döneminin ikinci partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılmasını çıkan olayları düşünerek değerlendiriniz.

11. DENİZCİLİĞİMİ

A. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanın başına D yanlış olanın başına Y koyunuz.

( ) 1. Cumhuriyet döneminden önce denizcilik işleri Türkler tarafından yürütülüyordu.

( ) 2. Cumhuriyet Döneminde liman, tersane ve gemi yapımına önem verildi.

( ) 3. Cumhuriyet sonrasında deniz ticaretiyle ilgili bir çok kurum ve kuruluşun yabancıların elinde kalmasına izin verildi.

( )4. Cumhuriyetle birlikte kendi karasularımızda deniz taşımacılığı yapma hakkı yabancılara tanındı.

( )5.Cumhuriyet sonrasında denizcilikle ilgili her türlü iş ve işlem bir bütün olarak ele alındı.

( )6.Denizcilik; taşımacılık, ticaret, spor ve güvenlik ile ilgili bir daldır.

( )7.Kabotaj, yabancı ülkelerin dayatmaları sonucu çıkarılmış bir konudur.

( )8.Ülkemizde denizcilik iş ve işlemlerini yürüten bir bakanlık bulunmaktadır.

( )9.Ülkemizde denizcilik işlerinin Türklerin elinde günümüzde “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

( )10.Kabotaj Kanunu sayesinde, deniz taşımacılığı ve ticaretiyle uğraşan Türk vatandaşları, avantajlı bir duruma gelmişlerdir.

( )11.Kabotaj Kanunu, Türkiye’nin milli iktisat anlayışına uygun olarak çıkarılmıştır.

( )12.Deniz filoları ve deniz taşımacılığı bir ülkenin ekonomisi açısından önemlidir.

( )13.Ülkemiz kendi karasularında güvenliği sağlamakta ancak buralarda deniz ticareti uluslararası bir komisyonca kontrol edilmektedir.

B. Kabotaj Kanunu’yla elde edilen kazanımlardan hareketle Türklerin 1926 yılı ve sonrasında denizcilikteki haklarını karşılaştırınız.
19269 öncesi
1926 sonrası

— Yabancı gemilere Türk karasularında ve limanlarında ticaret yapma izni verildi.

12.GAZİ MUSTAFA KEMAL’E TELGRAF

Mustafa Kemal Atatürk, kendisine düzenlenen suikast girişiminden sonra ülkenin her yerinden, vatandaşların duygularını dile getirdikleri binlerce mektup ve telgraf almışlardır. Sizde Mustafa Kemal’e, onun yolundan yürümeğimizi, cumhuriyete, çağdaşlaşmaya, ilke ve inkılâplara sonsuza kadar bağlı kalacağınızı bildiren, girişilen suikasttan dolayı üzüntü ve duygularımızı içeren bir telgraf yazınız. Suikast girişiminden sonra Atatürk’ün, o günlerde, kendisine gösterilen mektup ve telgraflara genel bir cevap niteliği taşıyan demecini okuyunuz. Bununla ilgili soruyu yanıtlayınız.

Mustafa Kemal, demecinde suikast girişimini nasıl değerlendirmiştir?

13. NUTUK’U ANLAMAK

Aşağıdaki metne Nutuk’un Almanca çevirisinde yer alan ön sözden alınmış bir bölümdür. Metni okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Nutuk niçin Almancaya çevrilmiş olabilir?

2. Ön sözde Atatürk’ün hangi özeliklerinden söz edilmiştir?

3. Ön söze göre Nutuk, hangi konularda bilgi vermektedir?

4.Atatürk, Nutuk’u hangi amaçla yazmıştır?

5.Nutuk’ta yer alan konu başlıklarını inceleyerek Nutuk’un hangi konuları kapsadığını bulunuz?
6.Nutuk’un ön sözünü siz hazırlayacak olsanız bu bölümde neler yazardınız?

14.ATATÜRK’E GÖRE EĞİTİM

A.Aşağıdan 1,2 ve 3.soruların her biri için Atatürk’ün sözü yer almaktadır. Bu sözleri okuyarak ilgili soruları cevaplayınız.

1. Mustafa Kemal Paşaya göre eğitimin toplum yaşamında nasıl bir rolü vardır?

2. Sizce Mustafa Kemal Paşa, bir milletin kurtuluşunu neden milli eğitiminde görmüştür?

3.Mustafa Kemal Paşaya göre okullarda eğitim öğreti gören kişiler hangi özellikleri kazanmalıdırlar?

B. Tabloyu inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Öğrenci sayısında yıllara göre nasıl bir değişim görüyorsunuz? Bu değişim okul sayısını nasıl etkilemektedir?
2.Tabloyu dikkate alarak eğitim alanındaki gelişmeleri yorumlayını

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !